Jaké byly začátky hledání předků a vzniku zájmového sdružení ARCHIVÁŘI PODORLICKA, AKRON - ("AKROŇÁCI"):

V r. 1998 jsme při povodni nad Kounovem přišli o dům po pra pra rodičích. Některé věci se nahradit dají, jiné ne. Fotografie předků a jejich data téměř 150 let stará se nedají nahradit. Proto mi strýc dal po své matce, který se dožila 100 let, fotografie, rodné listy a další věci. Bylo to v únoru 2005 a v datech po tetě bylo mnoho příjmení i míst narození stejných s daty předků obou rodičů. Tak jsem začala hledat kolik dalších příbuzných máme s tetou společných a začala tvořit rodokmeny.

V roce 2009 jsem v Dobrušce čekala na zastávce na autobus. Několik lidí se tam bavilo o předcích a tak jsem se přidala také. Stačilo nám 10 minut a poznali jsme, že máme společné zájmy, dokonce známe všichni i některé kronikáře, genealogy atd. Později mi můj příbuzný žijící v USA psal e-mail, že přijede do ČR a rád by poznal mé známé, kteří sestavují rodokmeny. Tak jsem po internetu kontaktovala své přátele a "soukromé archiváře " a jim se nápad setkat se ve větším počtu zalíbil natolik, že jsem společně s dalšími začala připravovat první setkání kronikářů, archivářů, genealogů a všech, kdo se zajímá o historii. Nejdřív nás bylo 10, pak postupně stále více, až nás bylo v Kounově 11. července 2009 asi 40. Hotel Zlatý potok v Kounově jsme nevybrali náhodou. Je tam dobré autobusové spojení a můj děda na hotel dodal v době jeho stavby všechno dřevo a řezivo ze svých lesů. Také oba Milanové - Kopecký a Práza, kteří mi s přípravou 1. ročníku setkání pomáhali, mají k tomuto místu blízko.

Účastníkům se setkání líbilo a před odchodem se ptali, zda bude další - třeba na stejném místě a příští rok. Protože většina účastníků setkání má doma malý, soukromý archiv, tak jsme si začali říkat: ARCHIVÁŘI PODORLICKA. Jsme zájmové sdružení, kde bylo v roce 2010 asi 150 členů. Mezi nimi i ředitelé muzea, státních archivů, profesionální historikové a i lidé, kteří začínají s hledáním předků či psaním kronik. Členové sdružení jsou nejen z celé ČR, ale i ze zahraničí, např. z USA. Členství je dobrovolné a bezplatné a stejně tak i vstup na naše setkání, které se koná jednou za rok. Část členů zajišťuje setkání v Kounově, stará se o propagaci a internetové stránky. Další členové se podílí na rozšiřování znalostí o různých rodech přeposíláním zpracovaných rodokmenů a pomůcek pro další badatele.

Dne 10. července 2010 byl uspořádán další - II. ročník setkání a opět v hotelu Zlatý potok v Kounově. Přijelo 40 zájemců o historii a také hosté: PhDr. Jaroslav Šůla CSc., PhDr. V. Hladký a PhDr. Jan Škoda ml. a další. Zájemci o činnost našeho sdružení jsou nejen z okresu Rychnov nad Kněžnou a Náchod, ale i z celé ČR a zahraničí. Tak vzniklo nové logo: "A" rchiváři podorlicka, Čech a zahraničí "K" ronikáři "R" odopisci místo : "O" rlické hory okresy: "N" áchod a Rychnov nad Kněžnou.

9. července 2011 se uskutečnil III. ročník setkání. Byl opět v Kounově, v hotelu Zlatý potok. Na setkání přijelo velmi mnoho účastníků a zaplnili celý velký sál hotelu. Na setkání přijelo i mnoho hostů: Ing. Václava Domšová - předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Mgr. A.Čtvrtečková, Ing. Martin Prouza, PhDr. Josef Ptáček, zástupci tisku, rozhlasu a další.

Počet členů AKRONU se stále zvyšuje a ke konci roku 2011 jich bylo více jak 190. Protože je o historii stále velký zájem budeme připravovat další ročník setkání a opět v Kounově. Pozvánka bude uveřejněna v tisku a na našich stránkách.

Autor: Z.Hartmanová